كبافق  
      27324     1138  
ميهن  
      1718     81  
بساما  
      2439     116  
تسه9101  
      734005     34874  
تسه9103  
      739797     35228  
تسه9104  
      737804     35132  
غچين  
      15636     651  
شاوان  
      23781     1132  
بالاس  
      12025     632  
تسه9208  
      746000     34693  
تسه9212  
      745427     35496  
شنفت  
      39512     1646  
ثعمرا  
      2422     115  
شيران  
      21433     893  
شسينا  
      10659     444  
شپمچا  
      31322     1305  
داسوه  
      14416     600  
وپخش  
      16928     705  
دسينا  
      17007     708  
كپارس  
      9917     413  
كحافظ  
      7008     292  
كساوه  
      16285     678  
سقاين  
      51636     2151  
خچرخشح  
      1127     92  
سبزوا  
      1540     90  
وگستر  
      1858     88  
تسه9002  
      721073     34336  
تسه9010  
      733038     34906  
وكارح  
      1800     140  
وسكاب  
      1855     164  
  • بنیادی
  • گزارش بازار آتی
  • تکنیکال
  • مقالات

در حال بازیابی اطلاعات

  • اطلاع رسانی

در حال بازیابی اطلاعات
  • اخبار خارجی

در حال بازیابی اطلاعات
  • اخبار داخلی

در حال بازیابی اطلاعات
  • اخبار بورس کالا

در حال بازیابی اطلاعات
تبلیغات حداقل
نرخ بهره ی کشور های مختلف حداقل

شرکت کارگزاری بانک ملی
شرکت کارگزاری بانک ملی(بورس کالا)
شرکت بورس کالا ایران
دفتر مرکزی
تهران، خیابان خالد اسلامبولی ، انتهای خیابان چهارم
، کوچه رفیع ، پلاک2
تلفن تماس : 84358 -021 داخلی 304 و 207
دفتر بورس کالا
تهران، خیابان طالقانی ، تقاطع ولیعصر،ساختمان بورس کالای ایران،
طبقه چهارم
تلفن تماس : 88383633 - 021 داخلی 4 و 5
ورود